MIGREENIIN LIITTYVIÄ APUVÄLINEITÄ
JA TUKIMATERIAALEJA

Migreenioireiden kirjaaminen ja seuranta voivat auttaa ymmärtämään migreeniä, selvittämään sen laukaisevia tekijöitä ja arvioimaan kohtauksen kestoa.

Jäljempänä olevien apuvälineiden avulla voit seurata kohtauksia ja tarkastella migreenin vaikutuksia elämääsi.

Uppdaterad: 04-09-2018