MIGREENIN HALLINTA

Migreenikohtauksia ei voi aina estää kokonaan, mutta tietyillä keinoilla migreeniä voi yrittää hallita.

LAUKAISEVIEN TEKIJÖIDEN
SEURANTA

Sinulla saattaa jo olla hyvä käsitys siitä, mikä migreenin aiheuttaa, mutta laukaisevien tekijöiden kirjaamisesta on aina hyötyä. Migreenin laukaisevat tekijät vaihtelevat yksilöllisesti, Tästä syystä usein suositellaankin migreenin seurantaa päiväkirjan avulla, mikä helpottaa yleisten laukaisevien tekijöiden tunnistamista ja arkeen kohdistuvien migreenin kokonaisvaikutusten seurantaa.

Lue lisää migreenin laukaisevista tekijöistä

VÄLTÄ
LAUKAISEVIA TEKIJÖITÄ

Eläminen migreenin kanssa ei ole helppoa, mutta kun tunnistat laukaisevat tekijät, niitä voi olla helpompi välttää. Laukaisevien tekijöiden välttämisen voi ottaa osaksi arkea.

Läheisten kanssa kannattaa puhua siitä, mitä sinun on otettava huomioon ja tehtävä ja miten he voisivat tukea sinua siinä, että voisit elää mahdollisimman suuren osan ajasta ilman migreeniä - ja kuinka tärkeää tämä on sinulle.

Jokaista kohtausta ei välttämättä voi hallita. Laukaisevien tekijöiden huolellisella seurannalla ja migreenin hoidolla voit kuitenkin vähentää migreenikohtausten määrää.

LAUKAISEVIEN TEKIJÖIDEN
HALLINTA

Migreenikohtausten määrää voi pyrkiä vähentämään tunnistamalla laukaisevat tekijät ja välttämällä niitä1, tai ainakin ennakoimalla, milloin migreenikohtaus todennäköisesti alkaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että laukaisevat tekijät eivät aina aiheuta migreeniä ja että on epätodennäköistä päästä tyystin eroon migreenikohtauksista.
Yksi tärkeä keino migreenin hallintaan on terveelliset elämäntavat eli säännöllinen liikunta, uni- ja ateriarytmi ja nestetasapainosta huolehtiminen, jotka kaikki auttavat migreenin hallinnassa ja tuottavat myös muita terveyshyötyjä2.

Lähteet

  1. Käypä hoito: Migreeni Viitattu 18.12.2018

Uppdaterad: 04-09-2018